• banner

Høyspent elektrostatisk tjærefanger

  • Esp Wet Electrostatic Precipitator For Boiler Flue Gas Desulfurization

    Esp våt elektrostatisk utskiller for avsvovling av røykgass fra kjele

    I henhold til strukturtypen for elektrisk tjærefanger, er det fire typer vertikal (konsentrisk sirkulær, rørformet, cellulær) og horisontal.Den vertikale elektriske tjærefangeren er hovedsakelig sammensatt av skall, utfellingsstang, koronastang, øvre og nedre hengere, gassfordelerbrett, dampblåse- og vaskerør, isolasjonsboks og mateboks og så videre, som hovedsakelig brukes til røykgassrensing av gassgenerator med koks som råstoff og kull som råstoff.Horisontal elektrisk tjærefanger er mye brukt til å gjenvinne tjære fra avfallsgass produsert av brenner i karbonfabrikken.Den har egenskapene til lite volum, direkte utvinning av tjære, ingen sekundær behandling og konstruksjon av sedimentasjonstank.